Ayurveda is samen met de Chinese medicijnenleer, 1 van de weinige systemen van helen en genezen, die steunt op een filosofie. Ayurveda zegt dan ook dat gezondheid zonder spiritualiteit onmogelijk is.

Ayurveda maakt gebruik van 6 wijsheid scholen, waarvan Yoga, Samkhya en de Vedanta de meest bekende zijn. Al deze scholen verklaren op hun manier het ontstaan en bestaan van het universum en hoe wij daarmee verbonden zijn.
Alle zes gaan ze er vanuit dat er iets moet zijn, dat het beperkte bewustzijn van de individuele mens overstijgt. Dat iets, heeft vele namen maar je zou het Kosmisch Bewustzijn kunnen noemen, Brahman of Intelligentie van de Natuur.

In het algemeen kan je de Indiase filosofie samenvatten als volgt:

De geest is de eerste oorzaak. Ayurveda ziet de mens als een geestelijk wezen in relatie met een geestelijk universum. De essentie van zowel de mens als het universum is geestelijk en niet materieel of fysiek.

Filosofie is praktisch. Het doel is praktisch en niet speculatief of theoretisch. Kennis is een middel tot spirituele vrijheid. Je dagelijks leven is je spiritualiteit.

Wijsheid wordt gezocht en gevonden binnenin. Zelfkennis is het doel van elke filosofie en daarom kijkt de wijze mens niet naar buiten, maar naar binnen. Elke school stelt dat de innerlijke geest van de mens, de belangrijkste aanwijzing is voor zijn eigen realiteit en die van het universum.

De realiteit is één. Alles is terug te voeren op één Absoluut Beginsel. Zowel het universum als de mens worden hierin geboren, leven hierin en hoeven hier niet naar terug te keren omdat ze het nooit hebben verlaten.

Intuïtie is de enige manier waardoor Brahman gekend word. Dat is de ware gids naar ervaring van de hoogste werkelijkheid.

Ayurveda is het weten over het leven. Wat is leven? Wat is kennis?
Antwoord geven op deze vragen is het doel dat de Veda’s zichzelf gesteld hebben. De Vedische filosofie is de basis van Ayurveda, dat op zijn beurt de kwintessens van de Veda’s is.

Filosofie komt van het Grieks ‘filia’: liefde en ‘sofia’: wijsheid. Liefde voor de wijsheid.
In het Sanskriet wordt het woord dat filosofie het best omschrijft ‘darsana’ genoemd. Darsana is afgeleid van de wortel ‘drs’ dat ‘zien’ betekent. Het doel van de filosofie volgt hieruit. Zij stelt diegenen die haar bestuderen in staat de wijsheid rechtstreeks te zien. Aan dit ‘zien’ of schouwen danken de Rishis hun naam. Rishi betekent ziener en hij of zij ‘ziet’ dus dat wat achter de zichtbare werkelijkheid is. Dat is ook de reden dat deze rishi’s Kennis rechtstreeks in de Akasha of het wereldweten, kunnen schouwen.
Ook grote kunstenaars als Mozart en Michelangelo bijvoorbeeld, ‘zien’ eerst hun symfonie of hun piëta in alle volledigheid. Voor Mozart begon dan de naar zijn zeggen: helse karwei om die symfonie noot per noot uit te schrijven. Michelangelo zegt dat beeldhouwen heel eenvoudig is, je kapt gewoon het overbodige weg…

Peter Van Herck

© AyurvedaPraktijk - Eliaertsstraat 25 - 2140 Antwerpen - +32 (0)475 76 77 25
Website door JOVASOLUTIONS.BE